Vervaardiging en verspreiding van je artikels

Een project om over je producten te praten!

Onze persdienst schrijft je artikels op basis van de inhoud die je ons opstuurt met betrekking tot een project, een concept, waar je als producent aan hebt deelgenomen, om ze via de verschillende kanalen van agendarchitecture.be te verspreiden

 

 

Inhoud marketing

 • Een neutrale en journalistieke toon, voor een waarachtig artikel.

 • Een stijl die geschikt is voor het schermlezen: eenvoudig, snel, overzichtelijk en visueel.

 • Een inhoud die recht doet aan de afbeeldingen, met korte teksten die de illustraties beschrijven (voorbeeld van een artikel bekijken).

 • Publicatie op de website agendarchitecture.be, in de maandelijkse nieuwsbrief en op de Facebook-pagina van de agenda.

 • Een concrete meting van de resultaten: openen van de mail, aantal muisklikken.

Snel en eenvoudig

 • Jij stuurt ons geschreven inhoud en afbeeldingen: thematiek, illustraties en tekst.

 • Wij leggen een geschreven en opgemaakt artikel ter goedkeuring voor.

 • We verspreiden je artikel in het FR/NL via onze databank – 12 400 professionelen – en publiceren je artikel op www.agendarchitecture.be. Vervolgens wordt het artikel aan de inhoud van de komende nieuwsbrief toegevoegd en wordt het op de Facebook-pagina van de agenda gepubliceerd.

Concrete meting van je lezers

 • Je ontvangt een tabel met de statistieken omtrent je artikel: openen van de mail, muisklikken, bounce percentage, aantal bereikte personen.

 • Je meet de impact van je artikels door te vergelijken welke het meeste succes hebben gehad: openen van de mail, delen op sociale netwerken...

 • Je kunt de inhoud van je volgende artikels aanpassen in functie van de belangstelling van je doelpubliek.

Voordelen

 • Zichtbaarheid: productpromotie gericht op een uiterst precieze doelgroep.

 • Positionering: inhoud marketing, relevanter dan reclame.

 • Zoekmachine optimalisatie: links naar je website.

 

In deze dienst inbegrepen

Ontvangst van de documenten door onze technische dienst en vervaardiging van het artikel door onze deskundige copywriter, met:

 • Bewerking van de inhoud

 • Pagina-opmaak met Mailchimp

 • 1 feedbackfase met aanpassingen en correcties

 • Vertaling in het NL

 • Publicatie op agendarchitecture.be

 • Publicatie in de nieuwsbrief agendarchitecture.be

 • Publicatie op de Facebook-pagina agendarchitecture.be

 • Verzending van de tabel met statistieken omtrent de zichtbaarheid van je artikel

© 2018 Yes4Architects